Sổ tay: Hàng rào kỹ thuật trong thương mại

12/04/2021

Thời gian: 2021

Đơn vị thực hiện: Tổ chức Thương mại Quốc tế (WTO)

Sổ tay: "Hàng rào kỹ thuật trong thương mại" sẽ cung cấp một cái nhìn tổng quan về mục đích và phạm vi của Hiệp định WTO về Hàng rào kỹ thuật trong thương mại (TBT), các loại biện pháp mà Hiệp định này áp dụng và các nguyên tắc chính của Hiệp định. Được Ban Thư ký WTO biên soạn, ấn bản mới nhất này của sổ tay nằm trong loạt bài về chủ đề "Các Hiệp định WTO" nhằm mục đích nâng cao hiểu biết về Hiệp định TBT.

Hiệp định TBT nhằm đảm bảo rằng các yêu cầu của sản phẩm trong các quy định và tiêu chuẩn - về an toàn, chất lượng, sức khỏe, v.v. - và các thủ tục đánh giá sự tuân thủ của sản phẩm với các yêu cầu đó (thử nghiệm, kiểm tra, công nhận, v.v.) không phân biệt đối xử một cách vô căn cứ và không tạo ra những trở ngại không cần thiết cho thương mại.

Sổ tay này đưa ra các nguyên tắc chính của Hiệp định TBT và thảo luận về cách giải quyết các nguyên tắc này trong các tranh chấp gần đây được đưa ra theo Hiệp định này. Ấn phẩm xem xét các yêu cầu về tính minh bạch, nền tảng của Hiệp định TBT, và mô tả nhiệm vụ, vai trò và công việc của Ủy ban TBT.

Ấn phẩm bao gồm toàn văn của Hiệp định TBT, tập hợp các quyết định và khuyến nghị của Ủy ban TBT trong 25 năm qua và danh sách các quan sát viên trong Ủy ban TBT.

Bản mềm của ấn phẩm được đính kèm dưới đây: