Báo cáo Thương mại Thế giới 2021 - Khả năng phục hồi kinh tế và thương mại

01/01/2022

Thời gian: 2021

Đơn vị thực hiện: Tổ chức Thương mại Thế giới (WTO)

Đại dịch COVID-19 và viễn cảnh các thảm họa tự nhiên và nhân tạo ngày càng thường xuyên và khốc liệt hơn đặt ra những câu hỏi quan trọng về khả năng phục hồi của nền kinh tế toàn cầu trước những cú đó. Ấn bản năm 2021 Báo cáo Thương mại Thế giới của WTO xem xét lý do tại sao hệ thống thương mại toàn cầu được kết nối với nhau vừa dễ bị tổn thương vừa có khả năng chống chọi tốt với các cuộc khủng hoảng, cách nó có thể giúp các quốc gia chống chịu tốt hơn về mặt kinh tế trước các cú sốc và những gì có thể làm để hệ thống đó được chuẩn bị tốt hơn và có khả năng phục hồi hơn trong tương lai.

Do tính chất liên kết với nhau, thương mại quốc tế caó thể làm tăng mức độ rủi ro của nền kinh tế, đồng thời có thể tăng cường khả năng phục hồi kinh tế, đặc biệt khi được hỗ trợ bởi các chính sách trong nước và hợp tác toàn cầu hiệu quả. Là một động lực thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, thương mại có thể tạo ra các nguồn lực và kiến ​​thức cần thiết để chuẩn bị cho các cuộc khủng hoảng. Nó cũng có thể giúp các quốc gia phục hồi bằng cách tạo điều kiện cung cấp hàng hóa và dịch vụ cần thiết để đối phó với khủng hoảng.

Báo cáo Thương mại Thế giới năm 2021 chỉ ra rằng một môi trường thương mại cởi mở hơn, bao trùm và dễ dự đoán hơn là cần thiết để thúc đẩy đa dạng hóa và đóng góp vào khả năng phục hồi kinh tế. WTO đóng một vai trò quan trọng trong việc làm cho các nền kinh tế linh hoạt hơn bằng cách làm giảm các rào cản thương mại và minh bạch hơn trong các chính sách thương mại. Thúc đẩy hợp tác quốc tế tại WTO có thể tăng cường sự hỗ trợ lẫn nhau về độ mở thương mại và khả năng phục hồi kinh tế để thế giới có sự chuẩn bị tốt hơn để đối phó với các cuộc khủng hoảng trong tương lai.

Bản mềm Báo cáo (Tiếng anh) được đính kèm dưới đây: