Ấn phẩm - Tài liệu

Tài liệu tham khảo

Các hiệp định thương mại tự do thế hệ mới và tác động đối với kinh tế Việt Nam

13/07/2020

Trong những năm qua, Việt Nam đã đạt được nhiều thành tựu quan trọng về phát triển kinh tế nhờ vào việc đẩy mạnh mở cửa, hội nhập kinh tế thế giới, tích cực tham gia mạng lưới các hiệp định thương mại tự do đa tầng nấc.

Báo cáo kết quả khảo sát động thái doanh nghiệp Việt Nam Quý I/2020 và đánh giá các chính sách hỗ trợ doanh nghiệp vượt qua Covid-19

08/06/2020

Thời gian: 2020 Đơn vị thực hiện: Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI)

Vai trò của ASEAN trong chính sách hội nhập kinh tế quốc tế của Việt Nam

29/10/2019

Thời gian: 2019 Nguồn: Ban Chỉ đạo liên ngành hội nhập quốc tế về kinh tế

Hiệp định CPTPP và VPA/FLEGT: Cơ hội và thách thức đối với ngành công nghiệp gỗ của Việt Nam

22/03/2019

Thời gian: 2019 Đơn vị thực hiện: Hiệp hội Gỗ và Lâm sản Việt Nam

Nghiên cứu về tác động kinh tế và xã hội của Hiệp định thương mại tự do EU với Việt Nam

01/02/2019

Thời gian: 2018 Tác giả: the Austrian Foundation for International Development (OEFSE)

EVFTA tạo ra cơ hội mới cho doanh nghiệp Việt Nam trong quan hệ với EU

12/01/2019

Thời gian: 2019 Tác giả: GS. TSKH Nguyễn Mại

Tác động của Cách mạng 4.0 đến nền kinh tế thế giới, cơ hội và thách thức trong tiến trình hội nhập KTQT của Việt Nam

14/12/2018

Người thực hiện: ThS. Đặng Xuân Tâm - Phó Trưởng phòng Hỗ trợ Đàm phán, Văn phòng Ban Chỉ đạo liên ngành hội nhập quốc tế về kinh tế Trong khuôn khổ Diễn đàn Hội nhập Kinh tế Quốc tế Việt Nam 2018

Các Hiệp định thương mại tự do và Cơ hội thu hút FDI của Việt Nam trong thời gian tới

14/12/2018

Người thực hiện: ThS. Lâm Thị Quỳnh Anh - Trưởng phòng Hội nhập KTQT trong nước, Văn phòng Ban Chỉ đạo liên ngành hội nhập quốc tế về kinh tế Trong khuôn khổ Diễn đàn Hội nhập Kinh tế Quốc tế Việt Nam 2018