Ấn phẩm - Tài liệu

Tài liệu tham khảo

Pháp luật đầu tư quốc tế và thực tiễn áp dụng trong giải quyết tranh chấp đầu tư quốc tế

10/02/2023

Pháp luật đầu tư quốc tế và thực tiễn áp dụng trong giải quyết tranh chấp đầu tư quốc tế

Sách trắng doanh nghiệp Việt Nam năm 2022

05/01/2023

Thời gian: 2022 Đơn vị thực hiện: Tổng cục Thống kê (Bộ Kế hoạch và Đầu tư)

Sổ tay thuế Việt Nam 2022

07/04/2022

Thời gian: 2022 Đơn vị thực hiện: Công ty TNHH Tư Vấn PricewaterhouseCoopers Việt Nam (PwC)

Báo cáo thường niên của WTO năm 2021

01/01/2022

Thời gian: 2021 Đơn vị thực hiện: Tổ chức Thương mại Thế giới (WTO)

Báo cáo Thương mại Thế giới 2021 - Khả năng phục hồi kinh tế và thương mại

01/01/2022

Thời gian: 2021 Đơn vị thực hiện: Tổ chức Thương mại Thế giới (WTO)

Chuyên san EVFTA với Thương mại Việt Nam - Chuyên ngành: Hàng nông sản Quý IV/2021

31/12/2021

Thời gian: Quý IV/2021 Đơn vị thực hiện: Cục Xuất nhập khẩu - Bộ Công Thương

Chuyên san Thương mại Việt Nam – EU Quý III/2021

29/12/2021

Thời gian: Quý III/2021 Đơn vị thực hiện: Vụ Thị trường châu Âu – châu Mỹ phối hợp với Trung tâm Thông tin Thương mại và Công nghiệp - Bộ Công Thương

Chuyên san EVFTA với thương mại Việt Nam – Chuyên ngành Đồ gỗ & Thủ công mỹ nghệ Quý III/2021

29/12/2021

Thời gian: Quý III/2021 Đơn vị thực hiện: Cục Xuất nhập khẩu - Bộ Công Thương

Sách Tham khảo: Làm thế nào để xuất khẩu gỗ và sản phẩm gỗ sang Canada hiệu quả

21/12/2021

Thời gian: 2021 Đơn vị thực hiện: Bộ Công Thương

Việt Nam số hóa: Con đường đến tương lai

25/08/2021

Thời gian: 22/08/2021 Đơn vị thực hiện: Ngân hàng thế giới