Ấn phẩm - Tài liệu

Tài liệu tham khảo

Việt Nam số hóa: Con đường đến tương lai

25/08/2021

Thời gian: 22/08/2021 Đơn vị thực hiện: Ngân hàng thế giới

Chuyên san: EVFTA với thương mại Việt Nam Quý I/2021 - Ngành Dệt may - Da giày

03/06/2021

Thời gian: Quý I/2021 Đơn vị thực hiện: Cục Xuất nhập khẩu - Bộ Công Thương

Báo cáo “Các tác động phân tán của thương mại: Các đổi mới theo kinh nghiệm, các công cụ phân tích và các phản ứng chính sách”

01/05/2021

Thời gian: 2021 Đơn vị thực hiện: Ngân hàng Tái thiết và Phát triển Quốc tế - Ngân hàng Thế giới (World Bank)

Báo cáo: Tác động của dịch bệnh COVID-19 đối với doanh nghiệp Việt Nam

10/04/2021

Thời gian: 3/2021 Đơn vị thực hiện: Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) và Ngân hàng Thế giới (WB)

Báo cáo: “Thúc đẩy phục hồi kinh tế và cải cách thể chế sau đại dịch COVID-19: Đề xuất cho Việt Nam”

04/04/2021

Thời gian: 04/2021 Đơn vị thực hiện: Viện Nghiên cứu quản lý kinh tế Trung ương (CIEM)

Tài liệu hỏi đáp về VPA-FLEGT

16/02/2021

Thời gian: 2020 Đơn vị thực hiện: Tổng cục lâm nghiệp, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam và Tổng vụ môi trường, Ủy ban Châu Âu

Chuyên san Thương mại Việt Nam – EU Quý IV năm 2020

26/01/2021

Thời gian: Quý IV/2020 Đơn vị thực hiện: Vụ Thị trường châu Âu – châu Mỹ (Bộ Công Thương) phối hợp với Trung tâm Thông tin Thương mại và Công nghiệp

Báo cáo: Việt Nam – Thương mại điện tử tăng tốc sau đại dịch COVID-19

31/12/2020

Thời gian: 2020 Đơn vị thực hiện: Hiệp hội Thương mại điện tử Việt Nam