Thông tin chung

Thời gian: 2020 Đơn vị thực hiện: Thương vụ Việt Nam tại Thụy Điển

Xem thêm

Sau khi có hiệu lực vào đầu tháng 8/2020, hiệp định EVFTA đang ngày càng chứng minh được hiệu quả tích cực trong việc thúc đẩy thương mại quốc tế cũng như hỗ trợ cho các doanh nghiệp Việt Nam từng bước tham gia sâu rộng hơn vào chuỗi cung ứng toàn cầu.

Xem thêm

Thời gian: Năm 2019 và quý I năm 2020. Đơn vị thực hiện: Thương vụ Việt nam tại Bỉ và EU

Xem thêm

Thời gian: 2020 Đơn vị thực hiện: Đại sứ quán Việt Nam tại Thụy Điển

Xem thêm

Thời gian: 2020 Đơn vị thực hiện: Thương vụ Việt Nam tại Thụy Điển

Xem thêm

Thông tin cho doanh nghiệp Việt Nam tiếp cận thị trường EU

Xem thêm

Thời gian: năm 2020 Đơn vị thực hiện: Thương vụ Việt Nam tại Hà Lan

Xem thêm

Thời gian: 2020 Đơn vị thực hiện: Vụ Thị trường Châu Âu - Châu Mỹ, Bộ Công Thương

Xem thêm

Tất cả các loại thực phẩm được bán ở châu Âu phải bảo đảm an toàn cho người tiêu dùng. Mục đích của các yêu cầu khác nhau đều để cấm các chất có hại gây ô nhiễm.

Xem thêm