Thông tin chung

Đối với hàng hoá có khả năng chứa các bệnh động/thực vật dễ lây lan, khi nhập khẩu vào Thụy Điển bắt buộc phải có giấy chứng nhận vệ sinh do cơ quan có thẩm quyền của nước xuất khẩu cấp.

Xem thêm

Để hỗ trợ các doanh nghiệp xuất khẩu cà phê sang thị trường Bắc Âu, Thương vụ xin cung cấp danh sách một số doanh nghiệp nhập khẩu cà phê ở khu vực này.

Xem thêm

Thời gian: Tháng 11/2019 Đơn vị thực hiện: Thương vụ Việt Nam tại Thụy Điển

Xem thêm

EU là khu vực chiếm tỷ trọng lớn trong quan hệ thương mại giữa Việt Nam và châu Âu. Quan hệ thương mại Việt Nam - EU đã phát triển rất nhanh chóng và hiệu quả, từ năm 2000 đến năm 2017, kim ngạch quan hệ thương mại Việt Nam – EU đã tăng hơn 13,7 lần, từ mức 4,1 tỷ USD năm 2000 lên 56,45 tỷ USD năm 2019; trong đó xuất khẩu của Việt Nam vào EU tăng 14,8 lần (từ 2,8 tỷ USD lên 41,54 tỷ USD) và nhập khẩu vào Việt Nam từ EU tăng hơn 11,4 lần (1,3 tỷ USD lên 14,90 tỷ USD).

Xem thêm

Thời gian: 2019 Đơn vị thực hiện: Thương vụ Việt Nam tại Bỉ và EU

Xem thêm

Nhập khẩu tôm của Bỉ (mã HS 0306) tăng đều trong giai đoạn 2013-2017. Năm 2017, tổng giá trị nhập khẩu tôm của Bỉ đạt hơn 568 triệu Euro, tăng 11,3% so với năm 2016.  

Xem thêm

Các ngành mũi nhọn của Áo có tiềm năng mở rộng hợp tác với Việt Nam - Thương vụ Việt Nam tại Áo

Xem thêm

Thời gian: 2019 Đơn vị thực hiện: Trung tâm thương mại quốc tế (ITC), Uỷ ban Châu Âu (EC)

Xem thêm