Cẩm nang doanh nghiệp “EVFTA và Ngành Nhựa Việt Nam”

23/02/2021    1437

Thời gian: 2020

Đơn vị thực hiện: Trung tâm WTO và Hội nhập – VCCI và Trung tâm Xúc tiến Đầu tư, Thương mại, Du lịch Thành phố Hà Nội (HPA)

Hiệp định Thương mại Tự do Việt Nam - Liên minh châu Âu (gọi tắt là EVFTA) là Hiệp định thương mại tự do (FTA) thế hệ mới giữa Việt Nam và Liên minh châu Âu (EU). EVFTA được ký kết ngày 30/06/2019 và có hiệu lực từ ngày 01/08/2020.

Với phạm vi cam kết rộng, và mức độ tự do hóa sâu và các cam kết tiêu chuẩn cao, EVFTA được dự báo sẽ có tác động mạnh mẽ tới toàn bộ thể chế kinh tế cũng như hoạt động kinh doanh của các doanh nghiệp Việt Nam.

Sản xuất và chế biến nhựa là một trong những ngành kinh tế được dự báo sẽ hưởng lợi lớn từ EVFTA với những cơ hội mở ra cho cả xuất khẩu, nhập khẩu và thu hút đầu tư. Để hỗ trợ doanh nghiệp nhựa Việt Nam nắm bắt những cơ hội, hiện thực hóa các lợi ích tiềm tàng từ EVFTA, Trung tâm Xúc tiến Đầu tư, Thương mại, Du lịch Thành phố Hà Nội (HPA) phối hợp với Trung tâm WTO và Hội nhập – Phòng thương mại và công nghiệp Việt Nam (VCCI) biên soạn và xuất bản Cẩm nang doanh nghiệp “EVFTA và Ngành Nhựa Việt Nam”. 

Cẩm nang doanh nghiệp “EVFTA và Ngành Nhựa Việt Nam” tóm tắt và diễn giải chi tiết, đầy đủ các cam kết EVFTA liên quan đến ngành nhựa, từ đó phân tích các cơ hội và thách thức từ các cam kết này và đưa ra các khuyến nghị cụ thể, thiết thực cho doanh nghiệp ngành nhựa Việt Nam.

Cẩm nang (bản mềm) được đính kèm dưới đây: