Báo cáo về thị trường may mặc tại Liên minh châu Âu

05/01/2021    169

Thời gian: Năm 2019 và quý I năm 2020.

Đơn vị thực hiện: Thương vụ Việt nam tại Bỉ và EU

Để đáp ứng kịp thời thông tin về thị trường dệt may tại châu Âu, Thương vụ Việt Nam tại Bỉ và EU đã xây dựng báo cáo về thị trường dệt may EU trong năm 2019 và quý I năm 2020.

Tài liệu sẽ cung cấp cho quý vị doanh nghiệp cái nhìn tổng quát về nhu cầu hàng may mặc tại thị trường EU cũng như các cơ hội đến từ EVFTA.

Tài liệu bản mềm được đính kèm dưới đây: