Quy định của EU về an toàn thực phẩm và sức khỏe thực vật đối với hàng nhập khẩu nguồn gốc thực vật

14/02/2023    1940

Thời gian: 2022 

Đơn vị thực hiện: Trung tâm Thương mại Quốc tế (ITC) và Cục Bảo vệ thực vật, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

EU nằm trong nhóm thị trường có tiêu chuẩn quản lý thực phẩm nhập khẩu cao nhất thế giới với các quy tắc rất chi tiết và chặt chẽ để bảo vệ sức khỏe người tiêu dùng, sức khỏe động thực vật và môi trường. Hiểu rõ yêu cầu quản lý của EU về an toàn thực phẩm và sức khỏe thực vật là chìa khóa để tiếp cận thành công thị trường EU. Do đó, cuốn sách hướng dẫn này được biên soạn nhằm cung cấp cái nhìn tổng quan và các thông tin về yêu cầu pháp lý để tiếp cận thị trường, giúp độc giả hiểu và thực hiện quy định SPS của EU đối với sản phẩm thực vật và rau quả xuất khẩu sang thị trường này.

Cuốn sách về cơ bản gồm 4 nội dung chính: Tóm tắt thông tin về các biện pháp vệ sinh và kiểm dịch động thực vật trong thương mại toàn cầu và giữa Việt Nam - EU; Luật pháp của EU về ATTP đối với sản phẩm thực phẩm nhập khẩu; Yêu cầu quản lý của EU về kiểm dịch thực vật đối với sản phẩm có nguồn gốc thực vật; Câu hỏi thường gặp và trả lời về quy định của EU đối với ATTP và kiểm dịch thực vật khi xuất khẩu rau quả từ Việt Nam.

Bản mềm Ấn phẩm được đính kèm dưới đây: