Danh sách các doanh nghiệp xuất nhập khẩu một số ngành tiềm năng tại Hàn Quốc

12/01/2021    4978

Việt Nam và Hàn Quốc hiện đã ký kết 03 FTA bao gồm Hiệp định Thương mại Tự do Việt Nam - Hàn quốc (VKFTA), Hiệp định Đối tác Toàn diện khu vực (RCEP) và Hiệp định Thương mại Tự do ASEAN - Hàn quốc (AKFTA), mở ra nhiều cơ hội cho doanh nghiệp Việt Nam tại thị trường phát triển này.

Để hỗ trợ các doanh nghiệp Việt Nam tận dụng được những cơ hội này, Thương vụ Việt Nam tại Hàn Quốc đã công bố danh sách các doanh nghiệp xuất nhập khẩu một số ngành tiềm năng tại Hàn Quốc.

Cụ thể:

Đối với ngành nông thuỷ sản, thực phẩm chế biến

Danh sách các doanh nghiệp Hàn Quốc nhập khẩu thủy sản

Danh sách nhà nhập khẩu nông thủy sản, thực phẩm chế biến

Danh sách doanh nghiệp xuất nhập khẩu nông thuỷ sản và thực phẩm chế biến của Hàn Quốc

Đối với ngành sản xuất, chế biến cà phê

Danh sách nhà nhập khẩu cà phê của Hàn Quốc

Đối với ngành dệt may, hàng gia dụng

Danh sách các nhà nhập khẩu hàng dệt may gia dụng của Hàn Quốc