Thúc đẩy xuất khẩu nông sản chủ lực của Việt Nam sang Hàn Quốc

08/12/2023    143

Thời gian: 2020

Đơn vị thực hiện: Bộ Kinh tế và Tài chính Hàn Quốc

Nghiên cứu phân tích thực trạng và các vấn đề và quy trình phân phối của nông sản Việt Nam tại thị trường Hàn Quốc nhằm mục đích đưa ra những hàm ý quản trị cho chính phủ và các công ty về sản xuất·lưu kho, vận chuyển·hải quan, thông quan và phân phối để quảng bá trái cây Việt Nam tại thị trường Hàn Quốc. Nghiên cứu tập trung vào sản phẩm chuối và xoài tươi, dứa, thanh long, dừa, xoài đông lạnh.

Phương pháp nghiên cứu được áp dụng để nghiên cứu và phân tích ở tất cả các giai đoạn từ sản xuất tại Việt Nam cho khi phân phối đến tay người tiêu dùng Hàn Quốc:

1. Phân tích thực trạng sản xuất-xuất khẩu nông sản chủ lực của Việt Nam Sản phẩm và xu hướng tại thị trường Hàn Quốc

2. Khảo sát các doanh nghiệp sản xuất và xuất khẩu nông sản Việt Nam

3. Khảo sát về thực trạng của các nhà nhập khẩu, bán buôn và bán lẻ Hàn Quốc (các nhà bán lẻ lớn, cửa hàng tiện lợi, trung tâm mua sắm trực tuyến,...)

4. Khảo sát hành vi tiêu dùng trái cây nhập khẩu và cảm nhận về trái cây Việt Nam của người Hàn Quốc.

5. Phân tích các nghiên cứu điển hình về xuất khẩu nông sản của Hàn Quốc và so sánh các dự án hỗ trợ xuất khẩu giữa Hàn Quốc và Việt Nam

Kết quả nghiên cứu được thảo luận theo thứ tự phương pháp nghiên cứu nêu trên. Nhằm thúc đẩy nông sản Việt Nam thâm nhập thị trường Hàn Quốc, nghiên cứu đề xuất các biện pháp cải tiến cho từng loại trái cây xuất khẩu chính cũng như các giai đoạn phân phối khác như sản xuất - lưu trữ, vận chuyển - thông quan, phân phối - bán hàng.

1. Sản xuất - lưu trữ: Bồi dưỡng các hội nhà nông, đa dạng hóa và phát triển các giống nông sản phù hợp với thị trường mục tiêu, thiết lập các tiêu chuẩn kỹ thuật về trái cây và chuẩn bị các chính sách hỗ trợ chuỗi cung ứng lạnh do chính phủ chỉ đạo

2. Vận chuyển -thông quan: Thiết lập hệ thống trao đổi dữ liệu điện tử cho kiểm dịch, giới thiệu hệ thống hỗ trợ hậu cần xuất khẩu cho nông sản, và hỗ trợ chứng nhận FTA xuất xứ cho nông sản

3. Phân phối - bán hàng: Xây dựng chiến lược tiếp thị dựa trên kết quả khảo sát của các bên liên quan và người tiêu dùng tại thị trường Hàn Quốc , tạo ra các hiệp hội cho những sản phẩm nông sản có triển vọng xuất khẩu, giới thiệu nền tảng kinh doanh nông sản phù hợp và cung cấp thông tin về các thị trường tiềm năng.

Bản mềm Nghiên cứu (bằng tiếng Anh) được đính kèm dưới đây: