Tin tức

Hàn Quốc ban hành hướng dẫn chi tiết về kiểm dịch hàng ngày đối với doanh nghiệp chế biến và đóng gói thịt trong bối cảnh COVID-19

22/03/2021    207

Bộ An toàn Thực phẩm và Dược phẩm Hàn Quốc (MFDS) đưa ra thông cáo báo chí ngày 15/2/2021 việc ban hành hướng dẫn chi tiết về kiểm dịch hàng ngày đối với doanh nghiệp chế biến và đóng gói thịt trong bối cảnh COVID-19. Nội dung sơ bộ như sau:

Bộ An toàn Thực phẩm và Dược phẩm nêu rõ Bộ đã thiết lập các hướng dẫn chi tiết về kiểm dịch hàng ngày trong các cơ sở chế biến và đóng gói thịt và tăng cường các nỗ lực kiểm dịch để ngăn chặn sự lây lan của dịch bệnh COVID-19.

Sau khi xem xét môi trường làm việc của các cơ sở chế biến và đóng gói thịt, Trung tâm Kiểm soát Bệnh Truyền nhiễm Trung ương của Hàn Quốc đã dự thảo các biện pháp tuân thủ cho người lao động và người điều hành doanh nghiệp với các hướng dẫn chi tiết. Nội dung hướng dẫn chi tiết xem tại phụ lục.

MFDS sẽ phối hợp với chính quyền địa phương để kiểm tra các vấn đề liên quan đến vệ sinh và an toàn, kiểm tra xem các biện pháp kiểm dịch hàng ngày có được tuân thủ tốt hay không, đồng thời liên tục hướng dẫn thực hiện các quy tắc kiểm dịch bằng thông qua các giám sát viên.

Nhận thức được việc áp dụng tự nguyện hệ thống kiểm dịch là rất quan trọng trong việc ngăn chặn sự lây lan của COVID-19 trong các cơ sở chế biến và đóng gói thịt, MFDS yêu cầu các cơ sở trên phải tuân thủ triệt để các quy tắc kiểm dịch.

Tài liệu chi tiết được đính kèm dưới đây: