Thị trường bánh kẹo Hàn Quốc và hướng tiếp cận

29/09/2021    954

Thời gian: 9/2021

Đơn vị thực hiện: Thương vụ Việt Nam tại Hàn Quốc

Quy mô thị trường bánh kẹo Hàn Quốc năm 2020 đạt khoảng 2,5 tỷ USD. Trong đó trung bình hàng năm, Hàn Quốc nhập khẩu 550 triệu USD (năm 2020, Hàn Quốc nhập khẩu bánh đạt 347 triệu USD và kẹo 222 triệu USD). Trong những năm gần đây, sản phẩm bánh kẹo của Việt Nam đang từng bước khẳng định thương hiệu và chất lượng tại thị trường Hàn Quốc song nhìn chung thị phần vẫn còn kiêm tốn (kẹo chiếm 5,1%, bánh chiếm 3,4%). Báo cáo nghiên cứu thị trường bánh kẹo Hàn Quốc và hướng tiếp cận đưa ra:

- Bức tranh toàn cảnh về thị trường, xu hướng, thị hiếu tiêu dùng của từng loại sản phẩm;

- Quy trình nhập khẩu và kênh phân phối;

- Thông tin về các hội chợ chuyên ngành và một số nhà nhập khẩu lớn của Hàn Quốc.

Báo cáo này là tài liệu tham khảo hữu ích cho Doanh nghiệp muốn tìm hiểu, thâm nhập thị trường Hàn Quốc.

Bản mềm Báo cáo được đính kèm dưới đây: