Báo cáo rà soát chính sách thương mại của Hàn Quốc

03/11/2017    870

Báo cáo rà soát tổng hợp tình hình kinh tế, chính sách thương mại của Hàn Quốc của WTO để bạn đọc tham khảo.

Chi tiết xin xem file đính kèm.

Nguồn: Thương vụ Việt Nam tại Hàn Quốc