Cẩm nang hướng dẫn xuất khẩu vào thị trường Nhật Bản cho quả vải

19/08/2020    1129

Thời gian: 3/2020

Đơn vị thực hiện: Thương vụ Việt Nam tại Nhật Bản

Ngày 15/12/2019, Chính phủ Nhật Bản đã mở cửa thị trường cho phép Việt Nam xuất khẩu quả vải thiều tươi sang Nhật Bản. Việc xuất khẩu quả vải tươi của Việt Nam sẽ giúp mở ra "Những cánh cửa mới" cho mặt hàng này, đồng thời giúp các doanh nghiệp xuất khẩu nông sản Việt Nam hạn chế sự phụ thuộc vào một thị trường nào đó.

Nhóm cán bộ Thương vụ Việt Nam tại Nhật Bản đã nghiên cứu các thông tin, tài liệu về quả vải và thu thập tài liệu trong quá trình đàm phán để phát hành cuốn "Cẩm nang hướng dẫn xuất khẩu vào thị trường Nhật Bản cho quả vải" nhằm mang đến những thông tin hữu ích cho các nhà sản xuất, xuất khẩu nông sản cũng như những ai quan tâm đến xuất khẩu nông sản sang thị trường khó tính, yêu cầu khắt khe về vệ sinh an toàn thực phẩm này.

Cuốn cẩm nang gồm 5 phần:

1. Giới thiệu quả vải thiều Việt Nam

2. Tình hình sản xuất, tiêu thụ vải Việt Nam

3. Tình hình nhập khẩu quả vải tươi vào Nhật Bản

4. Yêu cầu đối với quả vải thiều tươi xuất khẩu sang Nhật Bản

5. Quy định nhập khẩu rau và trái cây vào Nhật Bản

Ấn phẩm được đính kèm dưới đây: