Cẩm nang xuất khẩu sang Nhật Bản đối với mặt hàng Đồ nội thất và gia dụng, vải vóc và đồ dùng cá nhân

08/12/2020    1233

Thời gian: 10/2020

Đơn vị thực hiện: Thương vụ Việt Nam tại Nhật Bản

Thương vụ Việt Nam tại Nhật Bản cập nhật Quy định nhập khẩu của Nhật Bản đối với đồ nội thất - gia dụng, vải vóc và đồ dùng cá nhân, để các cá nhân, tổ chức có nhu cầu tham khảo.

Ấn phẩm được đính kèm dưới đây: