Thông tin chung

Thời gian: 2019 Tác giả: Nhóm nghiên cứu Trung tâm WTO và Hội nhập, được tài trợ bởi Quỹ hỗ trợ Cựu sinh viên Australia.

Xem thêm

Thời gian: 2019 Tác giả: Nhóm nghiên cứu Trung tâm WTO và Hội nhập, được tài trợ bởi Quỹ hỗ trợ Cựu sinh viên Australia.

Xem thêm

Thời gian: 2019 Tác giả: Nhóm nghiên cứu Trung tâm WTO và Hội nhập, được tài trợ bởi Quỹ hỗ trợ Cựu sinh viên Australia.

Xem thêm

Thời gian: 4/2019 Đơn vị thực hiện: Nhóm nghiên cứu Trung tâm WTO và Hội nhập, được tài trợ bởi Quỹ hỗ trợ Cựu sinh viên Australia.

Xem thêm

Cơ sở dữ liệu về 3.000 doanh nghiệp Úc, trong đó tập hợp và phân loại có hệ thống các doanh nghiệp nhập khẩu, sản xuất, bán buôn, bán lẻ, giúp các doanh nghiệp Việt Nam dễ dàng tiếp cận, kết nối giao thương, đẩy mạnh xuất khẩu.

Xem thêm

Thời gian: 2018 Đơn vị thực hiện: Thương vụ Việt Nam tại Úc

Xem thêm

Thời gian: 2018 Đơn vị thực hiện: Thương vụ Việt Nam tại Úc

Xem thêm

Hồ sơ thị trường Australia 4/2016 - VCCI

Xem thêm

Úc là một trong những nước có các qui định về kiểm dịch ngặt nghèo nhất trên thế giới. Úc đã xây dựng khuôn khổ chính sách về an toàn sinh học nhằm bảo vệ nền nông nghiệp trước những rủi ro do côn trùng có hại xâm nhập và phát tán. Tiến trình phân tích rủi ro nhập khẩu (IRA) là một phần quan trọng trong chính sách an toàn sinh học của Úc.

Xem thêm

Sau 12 năm đàm phán, ngày 17/4/2015, Úc đã cấp giấp phép nhập khẩu cho trái vải của Việt Nam. Đây cũng là trái cây tươi đầu tiên của Việt Nam được cấp phép nhập khẩu vào Úc. Tiếp theo trái vải, tháng 8/2016, Úc tiếp tục cấp phép nhập khẩu cho xoài Việt Nam và ngày 24/8/2017, cấp phép cho trái thanh long , sau 7 năm đàm phán.

Xem thêm