Thương mại của các bang và vùng lãnh thổ Úc trong năm 2016-2017

30/01/2019    416

Thời gian: 2018

Đơn vị thực hiện: Thương vụ Việt Nam tại Úc

Úc là một đất nước vô cùng rộng lớn với diện tích trên 7,6 triệu km2 đứng thứ 6 trên thế giới, với dân số trên 24 triệu dân, trải khắp sáu bang và hai vùng lãnh thổ. Kim ngạch xuất khẩu của Úc trong năm 2016-2017 đạt 373,2 tỷ AUD và kim ngạch nhập khẩu đạt 362,2 tỷ AUD.

Do đất nước rộng lớn, trải ra nhiều bang và vùng lãnh thổ nên cơ cấu xuất nhập khẩu hàng hoá và dịch vụ của từng bang và vùng lãnh thổ rất khác nhau.

Để tạo thuận lợi cho doanh nghiệp Việt Nam hiểu rõ hơn về thương mại của từng bang và vùng lãnh thổ Úc, trên cơ sở đó xây dựng chiến lược tiếp thị, phân phối hàng hoá phù hợp, Thương vụ Việt Nam tại Úc đã xuất bản cuốn sách “Thương mại của các bang và vùng lãnh thổ Úc trong năm 2016-2017”, trong đó, thống kê thương mại quốc tế của từng bang và vùng lãnh thổ theo số liệu thống kê của Cơ quan Thống kê Úc (ABS). Cuốn sách này chia làm 9 phần, bao gồm một phần chung cung cấp tổng quan thương mại của Úc trong năm 2016-2017 và 8 phần còn lại cung cấp số liệu thương mại hàng hoá và dịch vụ riêng biệt của 6 bang và 2 vùng lãnh thổ. Ngoài số liệu thống kê năm 2016-2017, cuốn sách còn cung cấp số liệu thương mại của 5 năm gần đây và dự báo xu hướng 5 năm tới.

Hy vọng cuốn sách sẽ là nguồn tham khảo hữu ích cho các doanh nghiệp Việt Nam.

Nguồn: Thương vụ Việt Nam tại Úc

Bấm vào đây để đọc sách.