Báo cáo nghiên cứu “Thị trường trái thanh long của Úc và các giải pháp xúc tiến xuất khẩu trái thanh long Việt Nam vào thị trường này”

15/09/2017    232

Úc là một trong những nước có các qui định về kiểm dịch ngặt nghèo nhất trên thế giới. Úc đã xây dựng khuôn khổ chính sách về an toàn sinh học nhằm bảo vệ nền nông nghiệp trước những rủi ro do côn trùng có hại xâm nhập và phát tán. Tiến trình phân tích rủi ro nhập khẩu (IRA) là một phần quan trọng trong chính sách an toàn sinh học của Úc. Trước khi cân nhắc việc cho phép nhập khẩu một sản phẩm mới, việc phân tích rủi ro nhập khẩu được tiến hành một cách chính thức. Nếu phát hiện có nguy cơ rủi ro, các biện pháp kiểm soát rủi ro sẽ được đề xuất để làm giảm thiểu rủi ro ở mức có thể kiểm soát được, trong trường hợp không thể giảm thiểu nguy cơ rủi ro, sản phẩm mới sẽ không được cấp phép nhập khẩu vào nước Úc.

Trong quá trình phân tích rủi ro nhập khẩu, Bộ Nông nghiệp Úc sử dụng các chuyên gia về khoa học và kỹ thuật và các tư vấn gia cùng các bên có liên quan để đánh giá và đề xuất các biện pháp kiểm dịch động thực vật. Bộ Nông nghiệp dựa trên báo cáo của các chuyên gia sẽ quyết định việc cấp phép hoặc không cấp phép nhập khẩu và chịu trách nhiệm thực hiện các biện pháp quản lý rủi ro phù hợp.

Tại thời điểm hiện tại, Úc mới chỉ mở cửa cho trái vải tươi của Việt Nam từ ngày 17/4/2015 sau 12 năm đàm phán và trái xoài của Việt Nam sau 7 năm đàm phán. Hiện nay, Chính phủ Úc đang xem xét để cấp phép nhập khẩu thanh long tươi từ Việt Nam.

Cục Bảo vệ Thực vật Việt Nam chính thức nộp đơn xin nhập khẩu thanh long vào Úc từ tháng 10/2010. Hồ sơ xin cấp phép bao gồm thông tin về các loài gây hại cho thanh long ở Việt Nam, và bao gồm các tiêu chuẩn thực hành thương mại sản xuất thanh long ở Việt Nam. Tháng 6/2016, Cục Bảo vệ Thực vật tiếp tục gửi danh sách các tỉnh trồng thanh long chính và cập nhật số liệu sản xuất.

Ngày 20/4/2016, Bộ Nông nghiệp và Nguồn nước Úc đã chính thức công bố tiến hành phân tích rủi ro đối với trái thanh long Việt Nam và tháng 6/2016, một đoàn chuyên gia của Bộ Nông nghiệp và Nguồn nước Úc đã đến Thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh Long An, Tiền Giang và Bình Thuận để thị sát quy trình trồng và sản xuất thanh long ở Việt Nam. Đoàn đã thăm các nông trường, các cơ sở đóng gói và xử lý nhằm tìm hiểu về việc trồng, thu hoạch quả thanh long cũng như các hoạt động tiền xuất khẩu. Chuyến thăm này là một phần nội dung quan trọng của quá trình phân tích rủi ro.

Tháng 9/2016, Bộ Nông nghiệp và Thuỷ lợi đã hoàn thành báo cáo dự thảo đánh giá về quả thanh long tươi của Việt Nam. Bản báo cáo đề xuất cấp giấy phép nhập khẩu quả thanh long tươi từ tất cả các vùng trồng loại cây này cho mục đích thương mại của Việt Nam vào thị trường Úc, với điều kiện phải đáp ứng được các điều kiện về an toàn sinh học. Bản báo cáo được xây dựng dựa trên tổng hợp đánh giá các kiến thức khoa học hiện nay về dịch hại và bệnh trên quả, qua thảo luận kỹ thuật với Cục Bảo vệ Thực vật của Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, dựa trên kết quả của đợt khảo sát đánh giá trực tiếp các vùng trồng thanh long tại Việt Nam do các chuyên gia của Chính phủ Úc thực hiện trong tháng 6.

Bản báo cáo được đăng tải rộng rãi kể từ 13/9 để lấy ý kiến phản hồi của các bên liên quan trong thời gian 60 ngày. Ngày 12/1/2017, Chính phủ Úc đã thông qua báo cáo cuối cùng và ngày 24/8/2017, Úc chính thức cấp phép nhập khẩu thanh long từ Việt Nam.

Tính tại thời điểm hiện tại, Việt Nam là nước đầu tiên và duy nhất cho đến thời điểm hiện nay được cấp giấp phép nhập khẩu thanh long vào thị trường Úc.

Để góp phần vào việc đưa trái thanh long nhanh chóng thâm nhập vào thị trường Úc ngay sau khi được Chính phủ Úc cấp phép, Tổng lãnh sự quán Việt Nam tại Sydney đã phối hợp với Thương vụ Việt Nam tại Úc triển khai đề án nghiên cứu “Thị trường trái thanh long của Úc và các giải pháp xúc tiến xuất khẩu trái thanh long Việt Nam vào thị trường này” nhằm nghiên cứu tình hình sản xuất và tiêu thụ thanh long của thị trường Úc; các qui định về kiểm dịch đối với trái thanh long; kênh phân phối và thị hiếu tiêu dùng để từ đó đưa ra những đề xuất thiết thực góp phần đẩy mạnh xuất khẩu trái thanh long sang thị trường Úc, góp phần mở đường cho nông sản Việt Nam sang Úc, gia tăng thu nhập cho nông dân, và góp phần ổn định kinh tế đất nước.

Báo cáo Nghiên cứu được đính kèm dưới đây:

Nguồn: Thương vụ Việt Nam tại Australia