CPTPP: Tăng cường Xuất khẩu hàng hóa, dịch vụ và đầu tư của Australia vào Việt Nam

02/12/2020    415

Thời gian thực hiện: 2019

Bởi: Bộ Ngoại giao và Thương mại - Chính phủ Úc

Hiệp định Đối tác Toàn diện và Tiến bộ xuyên Thái Bình Dương (CPTPP) cho phép các nhà xuất khẩu hàng hóa/dịch vụ của Australia tiếp cận thị trường Việt Nam hơn nhiều đối thủ cạnh tranh. Ngoài ra, CPTPP sẽ thúc đẩy tăng trưởng quan hệ đầu tư song phương với Việt Nam.

Bộ Ngoại giao và Thương mại - Chính phủ Australia đã giới thiệu tập sách (3 cuốn) trình bày chi tiết tác động của CPTPP đối với xuất khẩu hàng hóa, xuất khẩu dịch vụ và đầu tư vào Việt Nam

Tập sách (bằng tiếng Anh) được đính kèm dưới đây: