Danh sách các tập đoàn bán lẻ lớn của Australia

11/01/2021    1090

Là một trong 20 nền kinh tế lớn nhất thế giới và một trong 10 điểm đến hấp dẫn nhất của FDI toàn cầu, Australia đã và đang trở thành một trong những thị trường xuất khẩu và đầu tư tiềm năng của Việt Nam. Việt Nam và Australia hiện đã ký kết 03 FTA bao gồm Hiệp định Đối tác Toàn diện và Tiến bộ Xuyên Thái Bình Dương (CPTPP), Hiệp định Đối tác Toàn diện khu vực (RCEP) và Hiệp định Thương mại Tự do ASEAN - Australia, New Zealand (AANZFTA), mở ra nhiều cơ hội cho doanh nghiệp Việt Nam tại thị trường phát triển này.

Để khai thác tiềm năng của thị trường này, Thương vụ Việt Nam tại Úc đã công bố danh sách và các hoạt động cơ bản của các tập đoàn bán lẻ lớn tại Úc để doanh nghiệp xuất khẩu Việt Nam xem xét mở rộng quan hệ hợp tác.

Bao gồm:

Danh sách các tập đoàn bán lẻ lớn của Úc có doanh thu năm trên 1 tỷ đô la Úc

Danh sách các tập đoàn bán lẻ lớn của Úc doanh thu năm trên 100 triệu và dưới 1 tỷ đô la Úc

Nguồn: Thương vụ Việt Nam tại Australia