Hồ sơ thị trường Australia - VCCI

23/11/2018    963

Hồ sơ thị trường do Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam thực hiện nhằm cung cấp thông tin về các thị trường trọng điểm của nền kinh tế Việt Nam với cộng đồng doanh nghiệp.

Thông tin về hồ sơ thị trường sẽ được phân chia theo từng nước, được cập nhật định kỳ 1 đến 2 lần một năm.

Tên chính thức: Ôx-trây-lia

Thủ đô : Canberra

Quốc khánh: 1/1

Diện tích: 7.692.000 km2

Dân số: 22.751.014 (dự kiến 7/2015)

Ngôn ngữ: Tiếng Anh 78,5%, Trung Quốc 2,5%, Ý 1,6%, Hy Lạp 1,3%, Ả rập 1,2%, Việt Nam 1%, khác 8,2%, không xác định 5,7% (Tổng điều tra 2006)

Đơn vị tiền tệ: Đôla Ôx-trây-lia (AUD), 1 AUD = 16.349,5 VND (2016)

Thể chế: Liên bang Quân chủ lập hiến bên dưới chế độ Dân chủ Nghị viện

Thông tin chi tiết thị trường được đính kèm dưới đây: