Tổng quan Thị trường New Zealand

28/06/2021    620

Thời gian thực hiện: 2020

Đơn vị thực hiện: Thương vụ - Đại sứ quán Việt Nam tại New Zealand

Việt Nam và New Zealand đã thiết lập quan hệ Đối tác Toàn diện năm 2009 và tham gia ký kết hiệp định thương mại tự do ASEAN- Australia - New Zealand (AANZFTA) năm 2010. Ngoài ra, Việt Nam và New Zealand cùng là thành viên của Hiệp định CPTPP và Hiệp định RCEP. Các hiệp định FTA này, cùng với Hiệp định AANZFTA chắc chắn sẽ giúp nâng tầm quan hệ thương mại song phương trong tương lai gần.

Sách “Tổng quan thị trường New Zealand” giúp các doanh nghiệp Việt Nam nắm bắt thông tin về thị trường, cơ cấu kinh tế, ngành hàng, quy định kinh doanh tại New Zealand.

Bản mềm cuốn sách được đính kèm dưới đây: