Cơ cấu thương mại hàng hoá và dịch vụ của Úc năm 2016-17

31/01/2019    731

Thời gian: 2018

Đơn vị thực hiện: Thương vụ Việt Nam tại Úc

Úc là một thị trường có kim ngạch xuất khẩu hàng hoá và dịch vụ đạt hơn 373 tỷ AUD và kim ngạch nhập khẩu đạt hơn 362 tỷ AUD trong năm tài chính 2016-2017. Thị trường Úc mang lại nhiều cơ hội cho các doanh nghiệp nước ngoài nói chung và doanh nghiệp Việt Nam nói riêng do phụ thuộc rất nhiều vào nhập khẩu để phục vụ cho tiêu dùng và sản xuất công nghiệp.

Hiện nay, Việt Nam và Úc đã trở thành đối tác thương mại quan trọng của nhau. Kim ngạch xuất nhập khẩu giữa hai nước đạt hơn 9 tỷ AUD trong năm 2016-2017 và Việt Nam nằm trong 15 nước có kim ngạch xuất nhập khẩu lớn nhất của Úc. Dự báo trong năm năm tới, kim ngạch xuất khẩu của Việt Nam sang Úc tăng trưởng ở mức 18,5%.

Để hỗ trợ các cơ quan và doanh nghiệp Việt Nam đẩy mạnh xuất khẩu sang thị trường Úc trong thời gian tới, Thương vụ Việt Nam tại Úc tiếp tục biên soạn và xuất bản lần hai cuốn “Cơ cấu thương mại hàng hoá và dịch vụ của Úc”, đưa ra các số liệu chi tiết về xuất nhập khẩu hàng hoá và dịch vụ của Úc từ năm 2011 đến nay, dự báo năm 2017-2018 và xu hướng trong 5 năm tiếp theo nhằm giúp các cơ quan hữu quan cũng như các doanh nghiệp hiểu rõ hơn về thị trường Úc để có chính sách và kế hoạch phù hợp nhằm đẩy mạnh xuất khẩu hàng hoá của Việt Nam sang thị trường này.

Bấm vào đây để đọc sách.