Văn bản về việc Quản lý mã số vùng trồng và mã số cơ sở đóng gói xuất khẩu

28/06/2023    105

Thời gian qua gần đây, hiện tượng sử dụng sai mã số và sử dụng mã số của tổ chức, cá nhân khác để xuất khẩu hàng hóa sang các thị trường ngày càng diễn ra phức tạp. Sai phạm khi sử dụng không đúng mã số vùng trồng và mã số cơ sở đóng gói đã khiến nước nhập khẩu cảnh báo vi phạm hoặc tạm dừng nhập khẩu. Việc này đã ảnh hưởng lớn đến uy tín hàng nông sản Việt Nam trên thị trường quốc tế, nghiêm trọng hơn sẽ làm mất thị trường xuất khẩu. Để quản lý tốt mã số vùng trồng và mã số cơ sở đóng gói xuất khẩu, Cục Bảo vệ thực vật (Cục BVTV) ban hành các văn bản về việc quản lý mã số vùng trồng và mã số cơ sở đóng gói xuất khẩu.

Tài liệu chi tiết được đính kèm dưới đây: