Hướng dẫn thực hành cho người sản xuất và xuất khẩu ở châu Á: Các quy định, tiêu chuẩn và chứng nhận đối với nông sản xuất khẩu

28/06/2023    338

Thời gian: 2007

Đơn vị thực hiện: Tổ chức Nông lương của Liên Hợp Quốc (FAO)

Có nhiều nhà sản xuất và xuất khẩu nhận thấy rằng thị trường đối với các mặt hàng nông sản được chứng nhận là rất phức tạp. Cơ hội và những đòi hỏi liên quan đến các chương trình chứng nhận không phải lúc nào cũng rõ ràng. Thêm vào đó, người sản xuất thường không hiểu đó là những yêu cầu bắt buộc (là kết quả của bộ luật hay quy định của nước nhập khẩu) hay là tự nguyện. Cuốn sách này mang tới thông tin về các chương trình chứng nhận tự nguyện chính, tầm quan trọng của nó, sự khác biệt giữa các chương trình, cũng như những thuận lợi và hạn chế của các chương trình này. Để có thể xuất khẩu, bất cứ nhà sản xuất hay xuất khẩu nào cũng phải đáp ứng được các quy định của nước nhập khẩu. Với lý do đó, người đọc có thế tìm thấy trong cuốn sách này những thông tin liên quan chủ yếu đến các quy định về nhập khẩu của Hoa kỳ, Cộng đồng Châu Âu (EU), Nhật Bản và một số nước khu vực Châu Á Thái Bình Dương. Tuy nhiên, phạm vi của cuốn sách hướng dẫn này không đề cấp đến chủ đề về canh tác nông nghiệp và hoạt động sau thu hoạch.

Cuốn sách này gồm hai phần:

Phần 1: Những tiêu chuẩn hoặc quy định của Chính phủ và các yêu cầu nhập khẩu

Phần 2: Các tiêu chuẩn tư nhân chính và các chương trình chứng nhận

Cuốn sách được đính kèm dưới đây: