Chỉ dẫn đăng ký doanh nghiệp sản xuất thực phẩm xuất khẩu vào Trung Quốc

28/06/2023    206

Nhằm đáp ứng quy định của Lệnh số 248 của Tổng cục Hải quan Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa về Quản lý đăng ký doanh nghiệp nước ngoài sản xuất thực phẩm nhập khẩu vào Trung Quốc, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành chỉ dẫn mới cho doanh nghiệp sản xuất thực phẩm có nguồn gốc thực vật, thủy sản thực hiện đăng ký xuất khẩu vào Trung Quốc kèm các mẫu văn bản cần thiết trong quá trình này.

Tài liệu chi tiết được đính kèm dưới đây: