FDI Australia tại Việt Nam: Những yếu tố quan trọng ảnh hưởng tới quyết định đầu tư vào Việt Nam

05/01/2022    62

Khi được đặt tình huống giả định đang cân nhắc đầu tư vào Việt Nam thì yếu tố nào là quan trọng ảnh hưởng tới quyết định của nhà đầu tư, Khảo sát sâu của Nhóm nghiên cứu đã thu được kết quả phản hồi cho thấy 02 yếu tố “Chính sách và quy định về đầu tư” “Thủ tục hành chính của các cơ quan nhà nước” nhận được tỷ lệ lựa chọn cao nhất – lần lượt là 81% và 76%. Đáng chú ý, đây lại là 02 vấn đề về môi trường đầu tư – kinh doanh của Việt Nam mà nhiều doanh nghiệp Australia đang hoạt động tại Việt Nam đánh giá là chưa thuận lợi nhất.

Ngoài 02 yếu tố trên, các yếu tố “Nguồn lao động”, “Hệ thống thuế”, “Tình trạng tham nhũng”, “Tình hình chính trị - xã hội”, và “Triển vọng thị trường” cũng có tới 71% doanh nghiệp phản hồi đánh giá là có ảnh hưởng lớn đến quyết định đầu tư của họ vào Việt Nam. Trong 05 yếu tố này, có 03 yếu tố “Nguồn lao động”, “Tình hình chính trị - xã hội”, và “Triển vọng thị trường” hiện tại đang được nhiều nhà đầu tư Australia tại Việt Nam đánh giá tốt, mặc dù yếu tố “Nguồn lao động” mới thuận lợi chủ yếu ở khía cạnh “lượng” và “giá”, còn khía cạnh “trình độ” vẫn bị nhiều doanh nghiệp phàn nàn. Hai yếu tố còn lại “Hệ thống thuế” và “Tình trạng tham nhũng” vẫn đang là các vấn đề đau đầu với các nhà đầu tư nước ngoài tại Việt Nam vì còn nhiều hạn chế và tiêu cực. Bên cạnh đó, các yếu tố “Ngành công nghiệp phụ trợ”“Cơ sở hạ tầng” cũng được nhiều nhà đầu tư Australia quan tâm (61%) nhưng vẫn còn tương đối yếu kém tại Việt Nam.

Hình: Các yếu tố môi trường đầu tư Việt Nam có ảnh hưởng lớn đến quyết định đầu tư của nhà đầu tư Australia

Nguồn: Trích dẫn "Báo cáo nghiên cứu: Đầu tư trực tiếp của Australia vào Việt Nam: Đánh giá hiệu quả thực tế và Những giải pháp chính sách" - Trung tâm WTO và Hội nhập