FDI Australia tại Việt Nam: Khuyến nghị với các nhà đầu tư Australia

05/01/2022    61

Để có thể tăng cường hiệu quả thu hút và kết nối đầu tư FDI của Australia tại Việt Nam, ngoài những thay đổi cần được thực hiện bởi Chính phủ và các chính quyền địa phương của Việt Nam thì chính các nhà đầu tư Australia cũng cần có những sự chủ động hơn nữa trong việc tìm hiểu thông tin, tăng cường liên kết doanh nghiệp, kết nối với doanh nghiệp nội địa và lao động địa phương...

● Chủ động tìm hiểu thông tin về môi trường đầu tư và tiềm năng thị trường Việt Nam 

Nền kinh tế Việt Nam đang phát triển rất nhanh với môi trường đầu tư ngày càng được cải thiện, tuy vậy, không nhiều nhà đầu tư Australia có hiểu biết sâu về Việt Nam, đặc biệt về những tiến bộ và thay đổi nhanh chóng đó. Việc này có thể khiến các nhà đầu tư Australia bỏ lỡ rất nhiều cơ hội ở thị trường Việt Nam. Chẳng hạn như trước đây do thu nhập của người tiêu dùng Việt Nam còn hạn chế, nhu cầu đối với nhiều lĩnh vực dịch vụ như tài chính, bảo hiểm, y tế, giáo dục…. chưa cao. Tuy nhiên, những năm gần đây mức sống của người Việt Nam đã gia tăng, kéo theo nhu cầu đối với các dịch vụ này cũng tăng theo. Bên cạnh đó, Việt Nam lại có nhiều cam kết mở cửa và bảo hộ đầu tư cho các nhà đầu tư Australia đối với các lĩnh vực này theo các FTA chung giữa hai bên. Nếu như không kịp thời tìm hiểu thông tin và cập nhật về những cơ hội mới này tại thị trường Việt Nam thì các nhà đầu tư Australia có thể chậm chân so với nhiều đối tác đầu tư khác của Việt Nam trong việc chiếm lĩnh thị trường rộng lớn và tiềm năng này. 

● Tăng cường liên kết để nâng cao hiệu quả vận động chính sách 

Số lượng các doanh nghiệp FDI Australia tại Việt Nam không nhiều, trong khi lại đa số là các doanh nghiệp dịch vụ, có quy mô nhỏ. Vì thế, với những vấn đề gặp phải trong quá trình sản xuất kinh doanh tại Việt Nam tiếng nói của từng doanh nghiệp riêng lẻ sẽ khó có thể được quan tâm lắng nghe bởi các chính quyền địa phương. Để có thể nâng cao hiệu quả vận động chính sách, các doanh nghiệp Australia tại Việt Nam phải tạo ra các liên kết doanh nghiệp thông qua các tổ chức hiệp hội, bao gồm cả các hiệp hội của doanh nghiệp Australia, hiệp hội doanh nghiệp nước ngoài khác và hiệp hội doanh nghiệp trong nước. Bởi lẽ những vấn đề mà doanh nghiệp FDI Australia gặp phải cũng có thể là những vấn đề mà doanh nghiệp FDI của nước khác hoặc thậm chí doanh nghiệp trong nước gặp phải. Vì thế, liên kết phối hợp với nhau để cùng chung tiếng nói vận động sẽ gia tăng hiệu quả và dễ dàng được quan tâm, chú ý hơn. 

● Gia tăng kết nối với các đối tác nội địa và lao động tại địa phương

Việc sử dụng đầu vào từ các đối tác nội địa và nguồn lao động sẵn có tại địa phương sẽ giúp cho doanh nghiệp FDI tiết kiệm được nhiều thời gian và chi phí. Tuy nhiên, do những hạn chế của công nghiệp hỗ trợ Việt Nam và trình độ của người lao động tại địa phương thường chưa cao, nhiều doanh nghiệp Australia đang gặp khó khăn trong việc tìm đầu vào cho hoạt động sản xuất, kinh doanh của mình. 

Một trong những giải pháp đề xuất là doanh nghiệp Australia hỗ trợ, hợp tác với các đối tác nội địa để nâng cao chất lượng sản phẩm, dịch vụ của mình để đáp ứng yêu cầu của doanh nghiệp Australia như một hình thức đầu tư bền vững. Tất nhiên, Điều này có thể thực hiện thông qua việc đào tạo, chuyển giao công nghệ cho các đối tác trong nước. Tương tự, với người lao động địa phương, các doanh nghiệp Australia có thể tự mình hoặc thông qua các chương trình giáo dục đào tạo tại địa phương để nâng cao trình độ chuyên môn của người lao động theo đúng nhu cầu của doanh nghiệp. Tất nhiên, những việc này có thể tốn kém chi phí ban đầu nhưng sẽ tạo ra hiệu quả và lợi ích lâu dài cho doanh nghiệp. Thực tế đây là bí quyết thành công của nhiều doanh nghiệp FDI Australia, đặc  biệt trong lĩnh vực nông nghiệp. Cụ thể, các doanh nghiệp này đã hỗ trợ các đối tác và người dân địa phương trong việc nâng cao công nghệ trồng trọt, canh tác, bảo quản sản phẩm nông nghiệp để cung cấp đầu vào đạt tiêu chuẩn yêu cầu của doanh nghiệp Australia. 

Nguồn: Trích dẫn "Báo cáo nghiên cứu: Đầu tư trực tiếp của Australia vào Việt Nam: Đánh giá hiệu quả thực tế và Những giải pháp chính sách" - Trung tâm WTO và Hội nhập