CPTPP và Thị trường Canada: Cơ hội từ CPTPP cho nhập khẩu hàng hóa từ Canada

26/04/2021    138

Cơ hội từ cắt giảm thuế quan 

Hiện tại Việt Nam đang duy trì các mức thuế MFN khá cao đối với hàng hóa của Canada. Trong khi đó, cam kết trong CPTPP của Việt Nam đối với cắt giảm thuế quan là tương đối mạnh, mạnh hơn nhiều so với một số FTA trước đây của Việt Nam. Do đó, hàng hóa của Canada vào Việt Nam sẽ được hưởng ưu đãi thuế quan CPTPP, qua đó giảm giá thành sản phẩm, bù đắp được các chi phí vận chuyển cao từ nước này sang Việt Nam, và có lợi thế cạnh tranh so với nhiều hàng hóa từ các đối thủ cạnh tranh khác. 

Cơ hội từ các rào cản phi thuế quan được tinh giảm 

Trong CPTPP, Việt Nam có nhiều cam kết liên quan đến cải cách hải quan và thuận lợi hóa thương mại, áp dụng các biện pháp vệ sinh an toàn thực phẩm và kiểm dịch động thực vật, các biện pháp kỹ thuật đối với thương mại… tuân thủ các quy tắc và tiêu chuẩn của CPTPP. 

Các sản phẩm nhập khẩu thường là đối tượng chịu nhiều thủ tục hành chính bất cập, đặc biệt là các thủ tục hải quan phức tạp tại Việt Nam. Trong thời gian qua Việt Nam đã có nhiều nỗ lực trong cắt giảm các thủ tục hành chính, nâng cấp, hiện đại hóa hệ thống hải quan nhưng vẫn chưa được như kỳ vọng. Vì vậy, việc thực hiện CPTPP được kỳ vọng giúp Việt Nam cải tổ mạnh mẽ hơn nữa các thủ tục hành chính, thủ tục hải quan tạo thuận lợi hơn cho hoạt động nhập khẩu hàng hóa, trong đó có hàng hóa Canada, cho các nhà nhập khẩu Việt Nam.

Cơ hội từ cắt giảm chi phí do môi trường kinh doanh, pháp lý được cải thiện 

Các cam kết về thể chế, về minh bạch hóa, về cạnh tranh, về chống tham nhũng… của Việt Nam trong CPTPP sẽ giúp môi trường kinh doanh, môi trường pháp lý của Việt Nam ngày càng thuận lợi hơn, cắt giảm chi phí và thời gian cho doanh nghiệp.

Nguồn: Trích dẫn "Sổ tay doanh nghiệp: Tận dụng CPTPP để xuất nhập khẩu hàng hóa
giữa Việt Nam & Canada"
 - Trung tâm WTO và Hội nhập