Sách điện tử về Thủ tục Hải quan khu vực Đông Á: Quy định về thủ tục hải quan Trung Quốc

26/08/2020    930

Thời gian: 7/2019

Đơn vị thực hiện: Hội đồng Doanh nghiệp Đông Á (EABC)

Thủ tục hải quan ở hầu hết các quốc gia thường rất chuyên nghiệp, đa dạng, phức tạp, gây ra nhiều khó khăn cho các nhà sản xuất, thương nhân và các nhà cung cấp dịch vụ liên quan xuyên biên giới, đôi khi còn gây ra “rào cản” thương mại vô hình đáng kể. Vì vậy, các bên liên quan cần thông tin để nâng cao hiệu quả trong việc thương mại xuyên biên giới.

Sách điện tử Thủ tục Hải quan khu vực Đông Á bao gồm các hướng dẫn về thủ tục Hải quan ở 10 quốc gia thành viên ASEAN và Trung Quốc, Nhật Bản và Hàn Quốc, với 24 mục chính liên quan đến việc thông quan hàng hóa như hệ thống pháp luật, thủ tục thông quan, các điều cấm và hạn chế, thu thuế (bao gồm phân loại, định giá, quy tắc xuất xứ), thống kê thương mại, các hình thức vi phạm và trừng phạt, các FTA, AEO, v.v.

Dưới đây là trích phần nội dung các quy định hải quan của Trung Quốc trong ấn phẩm Sách điện tử Thủ tục Hải quan khu vực Đông Á.

Bản mềm (tiếng Anh) được đính kèm dưới đây: