Báo cáo nghiên cứu Đánh giá việc thực hiện đưa trái xoài và trái vải vào thị trường Úc và bài học kinh nghiệm

15/09/2017    90

Sau 12 năm đàm phán, ngày 17/4/2015, Úc đã cấp giấp phép nhập khẩu cho trái vải của Việt Nam. Đây cũng là trái cây tươi đầu tiên của Việt Nam được cấp phép nhập khẩu vào Úc. Tiếp theo trái vải, tháng 8/2016, Úc tiếp tục cấp phép nhập khẩu cho xoài Việt Nam và ngày 24/8/2017, cấp phép cho trái thanh long , sau 7 năm đàm phán.

Úc là một nước nông nghiệp. Để bảo vệ nền sản xuất nông nghiệp trong nước, Úc đặt ra rất nhiều qui định ngặt nghèo về vệ sinh an toàn thực phẩm, kiểm dịch thực vật. Do vậy, việc đưa trái cây tươi của Việt Nam tiêu thụ tại Úc là hết sức khó khăn. Tuy nhiên, nếu các loại trái cây tươi đầu tiên của Việt Nam được tiêu thụ thành công tại thị trường này sẽ đem lại những lợi ích hết sức thiết thực như khẳng định chất lượng hoa quả tươi của Việt Nam, là tiền đề để Chính phủ Úc tiếp tục mở cửa cho các loại trái cây khác của Việt Nam với thời gian đàm phán ngày càng được rút ngắn.

Với sự hỗ trợ của Quỹ Ngoại giao Kinh tế, các hoạt động xúc tiến thương mại để đưa trái vải và trái xoài được triển khai tích cực trong hai năm vừa qua. Đánh giá việc thực hiện đưa trái xoài và trái vải vào thị trường Úc để từ đó rút ra bài học kinh nghiệm là hết sức quan trọng để làm cơ sở cho việc đàm phán mở cửa thị trường và xúc tiến thương mại cho các loại trái cây tiếp theo như thanh long, nhãn…

Báo cáo được đính kèm dưới đây

Nguồn: Thương vụ Việt Nam tại Australia