Quy định về xuất nhập khẩu

Thời gian: 03/2020 Đơn vị thực hiện: Dự án Hỗ trợ Hợp tác Kinh tế Khu vực tại Châu Á (SRECA) thuộc Tổ chức Hợp tác Quốc tế Đức (GIZ)

Xem thêm

Thời gian: 7/2019 Đơn vị thực hiện: Hội đồng Doanh nghiệp Đông Á (EABC)

Xem thêm

Thời gian: 2016 Đơn vị thực hiện: Hiệp hội tiếp thị hình ảnh quốc tế (PMA)

Xem thêm

Thời gian: 11/2018 Đơn vị thực hiện: Cục Xúc tiến thương mại (VIETRADE), Cơ quan Hợp tác Phát triển Đức (GIZ)

Xem thêm

Ủy ban Thuế quan Quốc vụ viện Trung Quốc mới đây đã công bố Biểu thuế xuất nhập khẩu Trung Quốc năm 2019

Xem thêm

Một số thông tin mới nhất về chính sách của Trung Quốc trong việc nhập khẩu các nông sản của Việt Nam, trong đó có rau củ quả. đồng thời đề xuất kiến nghị để khai thác tốt nhất thị trường này.

Xem thêm

Tương tự hầu hết quốc gia khác, thị trường nội địa Trung Quốc thường có nhiều quy định rắc rối liên quan đến việc nhập khẩu và buôn bán hàng hóa. Tại Trung Quốc, những quy định này còn thường xuyên thay đổi. Bài viết khái quát các quy định nhập khẩu tại Trung Quốc nhằm hỗ trợ độc giả hiểu sâu hơn sự phức tạp khi xuất khẩu tới thị trường này.

Xem thêm