Tài liệu tham khảo

Thời gian: 12/2014 Đơn vị thực hiện: UNCTAD, Tổng cục Hải quan Việt Nam, Đại sứ quán Anh tại Hà Nội

Xem thêm

Thời gian: 2/2015 Đơn vị thực hiện: Trung tâm WTO và Hội nhập - VCCI

Xem thêm

Thời gian: 3/2015 Tác giả: Trịnh Thị Thu Hương, Phan Thị Thu Hiền

Xem thêm

Khuyến nghị của VCCI nhân danh cộng đồng doanh nghiệp về phương án đàm phán Hiệp định Thuận lợi hóa Thương mại của WTO tối ưu đứng từ góc độ lợi ích của doanh nghiệp và nền kinh tế Việt Nam.

Xem thêm