Khuôn khổ kinh tế IPEF

Khuôn khổ Ấn Độ Dương – Thái Bình Dương vì Sự thịnh vượng (IPEF) là Khuôn khổ hợp tác kinh tế do Mỹ đề xuất vào năm 2022 với cách tiếp cận mới, mở, linh hoạt và bao trùm, hiện đã thu hút được 14 quốc gia quan tâm bao gồm: Mỹ, Nhật Bản, Hàn Quốc, Australia, New Zealand, Singapore, Malaysia, Indonesia, Philippines, Thái Lan, Ấn Độ, Brunei, Fiji và Việt Nam. Khuôn khổ bao gồm 4 Trụ cột chính: Trụ cột I - Thương mại, Trụ cột II - Chuỗi cung ứng, Trụ cột III – Kinh tế sạch và Trụ cột IV – Kinh tế công bằng.