VCCI - Khuyến nghị phương án đàm phán "Hiệp định Thuận lợi hóa Thương mại"

31/10/2011    257

Từ nhu cầu thúc đẩy hơn nữa việc di chuyển, giải phóng và thông quan hàng hóa, tạo điều kiện thuận lợi cho thương mại quốc tế, các nước WTO đã thống nhất tiến hành đàm phán Hiệp định Tạo Thuận lợi Thương mại (Hiệp định TF). Cho đến nay, đã có 38 phiên đàm phán chính thức tại WTO và dự kiến Hiệp định này sẽ được ký kết vào cuối năm 2011 đồng thời kết thúc vòng Đàm phán Doha. Phiên đàm phán đầu tháng 4/2011 là phiên kết thúc để ra dự thảo văn bản Hiệp định TF cuối cùng trình tra Ủy ban Đàm phán Thương mại (TNC) của WTO để thực hiện các thủ tục ký kết tiếp theo. Nghiên cứu dưới đây là quan điểm của VCCI nhân danh cộng đồng doanh nghiệp về phương án đàm phán Hiệp định TF tối ưu đứng từ góc độ lợi ích của doanh nghiệp và nền kinh tế Việt Nam.

Download bản Khuyến nghị đầy đủ tại đây:

- VCCI - Khuyến nghị phương án đàm phán Hiệp định TF của WTO