Hội thảo Thực hiện Hiệp định Tạo thuận lợi Thương mại (TFA) của WTO

18/12/2018    753

Thời gian: 12/2014

Đơn vị thực hiện: UNCTAD, Tổng cục Hải quan Việt Nam, Đại sứ quán Anh tại Hà Nội

Mục đích của Hội thảo là giới thiệu bức tranh tổng thể, thách thức và lợi ích cũng như các yêu cầu cần thiết để triển khai Hiệp định tạo Thuận lợi Thương mại (TFA) của Tổ chức Thương mại Quốc tế (WTO). Hội thảo cũng là dịp để giới thiệu các cam kết mà Việt Nam đã thông báo cho WTO đồng thời phân tích tác động tích cực của Hiệp định TFA đối với cộng đồng doanh nghiệp Việt Nam.

Hội thảo được tổ chức tại Hà Nội ngày 15 -16 tháng 12 năm 2014 trong khuôn khổ dự án do Quỹ Thịnh Vượng Anh tài trợ cho Tổng cục Hải quan. Đại sứ Vương quốc Anh tại Việt Nam ông Giles Lever và Phó Tổng cục trưởng, Tổng cục Hải quan Việt Nam ông Vũ Ngọc Anh đã khai mạc hội thảo. Hai chuyên gia của UNCTAD ông Jan Hoffmann và ông Peter Faust cùng với hơn 100 đại biểu là đại diện các cơ quan bộ ngành có liên quan, các trường Đại học, doanh nghiệp, cán bộ hải quan cấp trung ương và cấp địa phương, và một số tổ chức trong nước và quốc tế đã tham dự hội thảo.

Tài liệu Hội thảo được đính kèm dưới đây: