Lào: Hướng dẫn nhập khẩu và xuất khẩu

25/08/2012    303

Thời gian thực hiện: 06/2012

Đơn vị thực hiện: Phòng Xuất nhập khẩu – Bộ Công Thương (Lào)

Tài liệu này cung cấp những hướng dẫn liên quan đến:

-    Nhập khẩu hàng hóa thương mại

-    Xuất khẩu hàng hóa thương mại

-    Quá cảnh

-    Hành khách và khách du lịch

-    Nhập khẩu nông sản, thực phẩm, vật nuôi, thuốc

Ngoài ra, tài liệu này cũng bao gồm một số thông tin liên quan đến thương mại khác như: vi phạm hải quan và các hình thức xử phạt; đại lý hải quan; miễn thuế; các Hiệp định thương mại tự do (FTA)…

Bản mềm tài liệu (Tiếng Anh) được đính kèm dưới đây: