Quy định nhập khẩu của Singapore

27/02/2019    2488

Singapore thực hiện chính sách mở cửa và việc nhập khẩu vào Singapore rất đơn giản. Các quy trình chuẩn bị nhập khẩu đựơc thực hiện thông qua internet, cho phép thương nhân nhận giấy phép nhập khẩu trong vòng 24h và không gặp nhiều rắc rối.

Bản tổng hợp chi tiết các quy định về nhập khẩu vào Singapore do Thương vụ Việt Nam tại Sing thực hiện vào tháng 9/2016 hy vọng có thể trở thành nguồn tài liệu hữu ích cho các doanh nghiệp muốn tìm hiểu vào thị trường này.

Bản tổng hợp được đính kèm dưới đây