Quy định nhập khẩu gạo vào Úc

12/08/2018    707

Là một quốc đảo có ngành nông nghiệp đóng vai trò quan trọng, các quy định kiểm dịch của Úc rất chặt chẽ.

Tất cả các loại thực vật nhập khẩu, cho dù tươi hoặc không, hoặc những phần của cây cối như quả, hạt, cành, củ... cũng như gỗ và tất cả những vật phẩm làm từ gỗ, tre đều phải được kiểm dịch và phải chuyển đến cơ quan kiểm dịch thực vật. Những sản phẩm nhập khẩu bị phát hiện có nhiễm khuẩn sẽ phải được xử lý, tiêu hủy hoặc gửi trả lại bằng chi phí của chủ hàng. Một số loại cây cảnh, hạt, rau quả tươi, phải được cấp phép trước khi nhập khẩu.

 Dưới đây là phần tóm tắt quy định chính về kiểm dịch đối với mặt hàng gạo. Tuy nhiên các doanh nghiệp Việt Nam nên cập nhật những quy định mới nhất trước khi xuất khẩu hàng hoá sang thị trường Úc. Những thay đổi đối với các quy định kiểm dịch do Bộ Nông nghiệp và Nguồn nước của Úc thông báo tại chuyên mục Cảnh báo các điều kiện nhập khẩu liên quan đến an toàn sinh học trên trang web:

https://bicon.agriculture.gov.au/BiconWeb4.0/

 Hệ thống cảnh báo các điều kiện nhập khẩu đăng tải các thông báo về những vấn đề hiện tại và những thay đổi lớn đối với các quy định về nhập khẩu. Hệ thống này bao gồm các điều kiện nhập khẩu đối với hơn 20.000 thực vật, động vật, vi khuẩn, khoáng sản và các sản phẩm từ con người. Các thông tin này thường xuyên được cập nhật.

 Điều kiện nhập khẩu đối với mặt hàng gạo:

i.    Không yêu cầu giấy phép nhập khẩu của Bộ Nông Nghiệp và Nguồn nước.

ii.    Các quy định này áp dụng đối với các lô hàng sản phẩm gạo trắng hoặc gạo lứt đã được xử lý và đóng gói thương mại cho con người sử dụng. Các sản phẩm gạo này phải được xử lý và đóng gói để đảm bảo sự bảo quản ổn định ở nhiệt độ phòng ít nhất là 6 tháng. Nếu các sản phẩm không đáp ứng được các yêu cầu này thì có thể sẽ phải nộp giấy phép nhập khẩu. Các nhà nhập khẩu có thể liên hệ với nhóm dịch vụ để hỏi thêm thông tin cần thiết:

+ Import Services Team

+ Phone: 1800 900 090

+ Email: imports@agriculture.gov.au

 iii.    Mặt hàng này phải được xử lý và đóng gói thương mại.

iv.    Các sản phẩm gạo phải được làm chín thương mại, bảo quản ổn định và đặt vào trong các thùng hàng kín như là:

 Hộp kim loại

  1. Lọ thủy tinh hoặc chai có nắp vặn
  2. Thùng nhựa được niêm phong ở nắp
  3. Thùng cac-ton vô trùng
  4. Túi đóng gói vô trùng (retort)
  5. Đóng hộp

 v.    Lô hàng phải được xử lý và đóng gói thương mại; niêm phong kín, vô trùng và bảo quản ổn định ít nhất 6 tháng. Các nhà nhập khẩu phải đưa ra được tờ khai của nhà sản xuấthóa đơnvận đơnvận đơn hàng khôngdanh sách chi tiết sản phẩm hoặc nhãn hàng hóa thực phẩm (các quy định chi tiết có thể tham khảo thêm ở phần Phụ lục). Cần đưa ra bằng chứng rằng hàng hóa đã được:

+ Xử lý và đóng gói thương mại

+ Được đưa vào trong các thùng kín có niêm phong và bảo quản ở nhiệt độ phòng ít nhất 6 tháng.

  vi.    Những sản phẩm này chỉ được sử dụng cho con người và không được bán hay sử dụng để làm thức ăn cho gia súc hay các mục đích nông nghiệp.

 vii.    Một khi các yêu cầu an toàn sinh học đã được đáp ứng, các nhà nhập khẩu có trách nhiệm đảm bảo rằng tất cả các thực phẩm nhập khẩu tuân thủ Đạo luật Kiểm soát nhập khẩu thực phẩm năm 1992.

(Cảnh báo và Thông báo thông tin

 Các tiêu chuẩn về ghi nhãn và thành phần của tất cả các loại thực phẩm được bán ở Úc được qui định trong Bộ Luật Tiêu chuẩn Thực phẩm Úc - New Zealand. Các nhà nhập khẩu phải có trách nhiệm tuân thủ các luật và đảm bảo thực phẩm nhập khẩu đáp ứng các yêu cầu của Bộ Luật Tiêu chuẩn Thực phẩm và bất kỳ tiêu chuẩn hoặc yêu cầu có liên quan của Úc. Bộ Nông nghiệp và Nguồn nước giám sát mối nguy cơ an toàn thực phẩm và sự phù hợp với Bộ Luật Tiêu chuẩn Thực phẩm bằng phương tiện của Chương trình Kiểm Tra Thực phẩm. Thông tin thực phẩm được dẫn chiếu như thế nào trong chương trình này và phương pháp thử nghiệm nào được áp dụng đối với thực phẩm nhập khẩu có thể xem tại địa chỉ web sau:

 http://www.agriculture.gov.au/import/goods/food/inspection-compliance/inspection-scheme

 Theo Chương trình này, thực phẩm có thể bị giữ lại để kiểm tra và thử nghiệm. Việc kiểm tra sẽ bao gồm đánh giá trực quan và đánh giá trên nhãn và cũng có thể bao gồm việc lấy mẫu thực phẩm để xét nghiệm.)

   viii.  Theo quy định về áp dụng các loại phí an toàn sinh học 2016 và Phần 2, Chương 9 của quy định an toàn sinh học 2016, tất cả các phí dịch vụ có thể được trả cho Bộ Nông nghiệp và Nguồn nước. Danh sách chi tiết tất cả các loại phí được áp dụng có thể xem tại địa chỉ web sau:

 http://www.agriculture.gov.au/fees/charging-guidelines 

 ix.  Các yêu cầu về thông tin phi hàng hóa đối với hàng hóa nhập khẩu cũng được áp dụng, xin vui lòng tham khảo các trường hợp này tại địa chỉ web sau:

 https://bicon.agriculture.gov.au/BiconWeb4.0/ImportConditions/Questions/EvaluateCase?elementID=0000088555&elementVersionID=59           

(Cảnh báo và Thông báo thông tin

Bao bì, kệ hàng hoặc các vật chèn lót bằng gỗ gắn với lô hàng có thể bị kiểm tra và xử lý tại cửa đến, trừ khi có bằng chứng đầy đủ về việc xử lý được Bộ Nông nghiệp chấp nhận.

 Tất cả các tài liệu trình cho Bộ Nông nghiệp để hỗ trợ việc xác định mức độ rủi ro sinh học trong quá trình vận chuyển và đóng gói phải đáp ứng yêu cầu của các trường hợp phi hàng hoá.)  

Nguồn: Thương vụ Việt Nam tại Australia