Úc - Thủ tục Xuất - Nhập khẩu

02/03/2021    1600

Các thông tin về quy trình, thủ tục hải quan

Các bước cần làm trước khi nhập khẩu hàng hoá vào Úc

Bước 1: Đảm bảo nắm được các luật và qui định nhập khẩu

Chính phủ Úc có một số luật các doanh nghiệp phải tuân thủ khi nhập khẩu hàng hoá vào Úc.

Một số qui định chung về nhập khẩu có thể tham khảo trên trang web của Cơ quan Di trú và Biên phòng tại:

http://www.border.gov.au/Busi/cargo-support-trade-and-goods/importing-goods

Các qui định về nhập khẩu hàng nông sản, thực phẩm có thể tham khảo trên trang web của Bộ Nông nghiệp tại:

http://www.agriculture.gov.au/import/before/how-to-import

Bước 2: Kiểm tra hàng hoá có cần phải xin giấy phép nhập khẩu

Thông thường, doanh nghiệp và cá nhân nhập khẩu hàng hoá vào Úc không cần giấy phép nhập khẩu. Tuy nhiên, đối với một số mặt hàng nhất định, doanh nghiệp cần xin giấy phép.

Một số loại hàng hoá bị cấm hoặc hạn chế nhập khẩu, nhưng chủ yếu là các mặt hàng như hoá chất nguy hiểm, dược phẩm, ma tuý, một số loại thực phẩm nhất định, vũ khí, thuốc lá, và một số loại vật liệu sinh học. Danh sách các mặt hàng bị cấm hoặc hạn chế nhập khẩu xem tại đây:

http://www.border.gov.au/Busi/cargo-support-trade-and-goods/importing-goods/prohibited-and-restricted

Khi nhập khẩu hàng hoá, doanh nghiệp cũng cần hiểu các qui tắc xuất xứ để tận dụng các ưu đãi nếu có. Danh sách các Hiệp định Thương mại tự do song phương và đa phương mà Úc đã ký kết xem tại đây:

http://www.border.gov.au/Busi/cargo-support-trade-and-goods/free-trade-agreements

Bước 3: Kiểm tra xem hàng hoá có phải kiểm dịch

Nếu nhập khẩu thực vật, động vật, khoáng sản và các sản phẩm dùng cho con người thì phải kiểm dịch và xử lý côn trùng hoặc các yếu tố sinh học khác. Các qui định về kiểm dịch xem tại đây:

https://www.business.gov.au/Info/Run/Import-and-export/Quarantine-requirements-for-imported-goods

Bước 4: Kiểm tra các loại phí và thuế phải nộp
· Phí xử lý hàng hoá: Thông thường, hải quan sẽ thu phí xử lý hàng hoá thông thường dưới 200 AUD. Chi tiết xem tại: https://www.border.gov.au/ReportsandPublications/Documents/reviews-and-inquiries/fact-sheet-ipc.pdf.

· Thuế hàng hoá và dịch vụ (GST): GST được tính bằng 10% tổng giá trị của hàng hoá, cộng với thuế nhập khẩu, cộng với phí bảo hiểm và vận chuyển đến Úc. Chi tiết xem tại :https://www.ato.gov.au/Business/GST/In-detail/Rules-for-specific-transactions/International-transactions/GST-and-imported-goods/.

· Thuế nhập khẩu: Thuế nhập khẩu được tính dựa trên phần trăm giá hàng hoá. Thuế nhập khẩu vào khoảng 0-10% nhưng chủ yếu 5%. Chi tiết xem tại: http://www.border.gov.au/Busi/cargo-support-trade-and-goods/importing-goods/tariff-classification-of-goods

· Thuế tiêu thụ đặc biệt áp dụng cho đồ uống có cồn, thuốc lá và xăng dầu. Chi tiết xem tại:http://www.border.gov.au/Busi/cargo-support-trade-and-goods/importing-goods/excise-equivalent-goods-administration

Bước 5: Tận dụng các ưu đãi thuế

Một số loại hàng hoá được ưu đãi thuế (giảm thuế). Danh sách các mặt hàng được hưởng ưu đãi thuế theo từng năm xem tại http://www.border.gov.au/Busi/domestic-manufacturers-and-importers/tariff-concessions-gazette

Bước 6: Hiểu các Hiệp định Thương mại tự do (FTA)

Úc tham gia một số Hiệp định Thương mại tự do nhằm xoá bỏ các rào cản thương mại quốc tế và giảm chi phí nhập khẩu. Tra cứu các thông tin để tận dụng các ưu đãi từ các Hiệp định này mang lại. Thông tin về các FTA xem tại: https://www.business.gov.au/Info/Run/Free-Trade-Agreements

Bước 7: Tìm hiểu các chi phí khác (nếu có)
· Chi phí vận chuyển quốc tế và nội địa
· Phí xử lý hàng hoá tại cảng
· Phí bảo hiểm
· Các loại phí khác

Bước 8: Đảm bảo hàng hoá được dán nhãn chính xác

Hàng hoá nhập khẩu phải dán nhãn phù hợp, gồm ít nhất các thông tin về nước sản xuất và xuất xứ, miêu tả chính xác về hàng hoá, địa chỉ người xuất khẩu và người nhập khẩu. Nhãn phải được viết bằng tiếng Anh, gắn liền với hàng hoá, ở vị trí dễ nhận biết và dễ đọc.

Một số mặt hàng cần phải tuân thủ các quy định về dán nhãn cụ thể.

Nguồn: Bộ Công Thương