Hướng dẫn tiếp cận thị trường Hoa Kỳ: thương mại điện tử cho các DN nhỏ và vừa Việt Nam bán hàng trực tuyến vào Hoa Kỳ

12/08/2019    916

Hoa Kỳ là một thị trường lớn với dân số trên 300 triệu người, cùng với văn hóa tiêu dùng đã tạo nên một thị trường có sức mua lớn nhất thế giới.

Tuy nhiên, với một thị trường lớn và nhiều cạnh tranh, việc bán hàng thông qua các kênh trung gian và phân phối truyền thống không đơn giản và thường chịu chi phí cao, điều này gây khó khăn cho các doanh nghiệp Việt muốn xuất khẩu hàng hóa vào Hoa Kỳ, nhất là khi 98% doanh nghiệp Việt là nhỏ và vừa. Với sự bùng nổ của internet và thương mại điện tử, doanh nghiệp Việt Nam giờ đây có thể bán sản phẩm của mình trực tiếp tới người tiêu dùng Hoa Kỳ. Chi nhánh thương vụ Việt nam tại Houston – Hoa Kỳ biên soạn tài liệu hướng dẫn tiếp cận thị trường Hoa Kỳ thông qua kênh thương mại điện tử cho các doanh nghiệp nhỏ và vừa của Việt Nam muốn bán hàng trực tuyến vào Hoa Kỳ.

Nội dung:

1. Thương mại điện tử là gì

2. Tại sao nên bán hàng trực tuyến

3. Phương thức phát triển thương mại điện tử

4. Thương mại điện tử tại Hoa Kỳ - hướng dẫn cách tiếp cận

5. Hỗ trợ

Chi tiết doanh nghiệp xem tại file đính kèm.

Nguồn: Chi nhánh thương vụ Việt Nam tại Houston