Hướng dẫn thành lập Công ty tại Campuchia

11/06/2018    316

Hướng dẫn thủ tục thành lập Công ty, Chi nhánh Công ty, Công ty con tại Campuchia, do Thương vụ Việt Nam tại Campuchia tổng hợp.

Doanh nghiệp xem chi tiết theo file đính kèm.

Nguồn: Thương vụ Việt Nam tại Campuchia