Báo cáo kết quả khảo sát DN về ảnh hưởng COVID-19 đến vấn đề lao động việc làm

24/09/2021    639

Thời gian: 8/2021

Đơn vị thực hiện: Tổ chức Lao động quốc tế (ILO) và Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI)

Làn sóng dịch COVID-19 lần thứ 4 kể từ ngày 27/4/2021 tại Việt Nam đang diễn biến theo chiều hướng phức tạp, lây lan rất nhanh, với đa ổ dịch, đa nguồn lây và đa biến chủng, đặc biệt là với sự xuất hiện của biến chủng Delta đã tạo ra nhiều thách thức cho hệ thống y tế và chăm sóc sức khỏe. Nhiều địa phương, đặc biệt là các đầu tàu kinh tế của cả nước như thành phố Hồ Chí Minh, Hà Nội, Đà Nẵng và những nơi tập trung nhiều khu công nghiệp như Bình Dương, Đồng Nai, Bắc Ninh, Bắc giang, phải thực hiện giãn cách xã hội khiến nhiều DN bị rơi vào tình cảnh khó khăn. Hơn thế nữa, lần này, dịch bệnh đã tấn công trực tiếp vào các KCN và vào các các DN. Nhiều DN phải ngừng hoạt động dẫn đến tình hình việc làm và đời sống của người lao động hết sức khó khăn. Trước tình hình đó, được sự hỗ trợ của Tổ chức Lao động quốc tế (ILO), Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) tổ chức Khảo sát về những ảnh hưởng của dịch COVID – 19 đến các vấn đề lao động việc làm tại doanh nghiệp cho các doanh nghiệp trên địa bàn cả nước nhằm các mục tiêu chủ yếu sau đây: 

1.    Cung cấp những bằng chứng cập nhật nhất về tác động của COVID-19 đối với các vấn đề lao động và việc làm đối với các doanh nghiệp ở Việt Nam; tìm hiểu sâu hơn về các cơ hội và thách thức của tiêm chủng văc xin phòng dịch; thu thập các quan sát/tư vấn/ kiến nghị về những gì mà doanh nghiệp nên làm để kinh doanh cạnh tranh và phát triển bền vững, bao gồm duy trì hoạt động kinh doanh an toàn, nơi làm việc an toàn và đảm bảo năng suất;

2.    Đề xuất các khuyến nghị chính sách nhằm giúp cho các doanh nghiệp và các bên liên quan hướng tới đảm bảo duy trì hoạt động kinh doanh cạnh tranh và phát triển bền vững, bao gồm duy trì hoạt động kinh doanh an toàn, nơi làm việc an toàn và năng suất; và

3.    Đề xuất các giải pháp giảm thiểu tác động tiêu cực của đại dịch đối với lao động và việc làm theo quan điểm của cộng đồng người sử dụng lao động

Bản mềm Báo cáo được đính kèm dưới đây: