Việt Nam cần gì để đạt được khát vọng tăng trưởng lâu dài?

16/09/2020    98

Thời gian: 9/2020

Đơn vị thực hiện: McKinsey&Company

Với tương đối ít ca bệnh và tử vong do COVID-19 được ghi nhận cho đến nay, Việt Nam hiện có cơ hội để xem xét các nguyện vọng kinh tế lâu dài hơn của mình, ngay cả khi đất nước đang ứng phó với sự bùng phát trở lại của đại dịch. Để thành công lâu dài,  các nhà lãnh đạo của Việt Nam cần tập trung vào các vấn đề và cơ hội có từ lâu trước đại dịch.

Đây là bài viết thứ hai trong hai bài báo trong đó McKinsey xem xét tác động tức thời của COVID-19 đối với nền kinh tế Việt Nam và xác định những thách thức lâu dài mà đất nước có thể giải quyết để đạt được tiềm năng phát triển của mình.

Bài thứ nhất hình dung lại Việt Nam, phác thảo một con đường ngắn hạn để có thể thoát khỏi những ảnh hưởng tức thời của đại dịch. Bài báo "Việt Nam cần gì để đạt được khát vọng tăng trưởng lâu dài?" đưa ra thảo luận về cách Việt Nam có thể duy trì sự phục hồi trong thời gian dài hơn để đạt được mục tiêu trở thành quốc gia có mức thu nhập cao vào năm 2045.

Bản mềm bài viết (tiếng Anh) được đính kèm dưới đây: