Sự cần thiết của tốc độ vận hành doanh nghiệp nhanh trong thời kỳ hậu COVID-19

16/09/2020    95

Thời gian: 9/2020

Đơn vị thực hiện: McKinsey&Company

Trong bối cảnh đại dịch COVID-19, các lãnh đạo doanh nghiệp, giám đốc điều hành cho biết tổ chức của họ đang thực hiện những thay đổi sâu rộng với một mục tiêu quan trọng: tăng tốc trong việc điều chỉnh và thực hiện các quyết định chiến lực cũng như triển khai các nguồn lực. Hơn nữa, kết quả khảo sát cho thấy những nỗ lực đặc biệt để tăng tốc độ đạt được hiệu quả. Các tổ chức vận hành nhanh vượt trội hơn các tổ chức khác trên nhiều mặt, bao gồm lợi nhuận, khả năng phục hồi hoạt động, sức khỏe của tổ chức và tăng trưởng.

Tuy nhiên, không phải chỉ cần đạp ga là có thế tăng tốc. Khảo sát chỉ ra rằng các lỗ hổng của tổ chức, chiến lược không rõ ràng và việc ra quyết định chậm chạp thường gây trở ngại cho những nỗ lực thúc đẩy tốc độ vận hành. Các nhà lãnh đạo nhận thấy ba cơ hội chính để vượt qua những thách thức này: xây dựng cơ chế ra quyết định nhanh hơn, cải thiện giao tiếp và cộng tác nội bộ cũng như tăng cường sử dụng công nghệ. Bài viết "Sự cần thiết của tốc độ vận hành doanh nghiệp nhanh trong thời kỳ hậu COVID-19" cung cấp một cái nhìn sâu hơn về những thay đổi mà các tổ chức đã và đang thực hiện để đạt được tốc độ và những bước đi tiếp theo có thể giúp họ cải thiện.

Bản mềm bài viết (tiếng Anh) được đính kèm dưới đây: