Hình dung lại một ASEAN đang trỗi dậy sau đại dịch

16/09/2020    104

Thời gian: 8/2020

Đơn vị thực hiện: McKinsey&Company

Trước tác động của đại dịch COVID-19, không quốc gia nào tránh khỏi sự gián đoạn kinh tế, tuy nhiên mức độ gián đoạn khác nhau đáng kể ở từng quốc gia. Các nước kém phát triển hơn, bao gồm những nước mới nổi ở khu vực ASEAN (Indonesia, Malaysia, Philippines, Thái Lan và Việt Nam) bước vào cuộc khủng hoảng ở thế bất lợi, hơn nữa, COVID-19 đã bộc lộ và thậm chí tăng cao thách thức đối với những nước này.

Nghiên cứu của McKinsey “Hình dung lại một ASEAN đang trỗi dậy sau đại dịch” chỉ ra những xu hướng mới xuất hiện trên thế giới trước tác động của COVID-19. Những xu hướng này chính là công thức tiềm năng để phục hồi, nhưng các bên liên quan phải chuẩn bị để hình dung lại nền kinh tế của đất nước họ. Năm đòn bẩy chính - các trung tâm sản xuất, cơ sở hạ tầng xanh, đầu tư vào kỹ thuật số, đào tạo lại nguồn nhân lực và các ngành công nghiệp thực phẩm có giá trị cao - không chỉ có thể đẩy nhanh tốc độ phục hồi kinh tế mà còn tạo nền tảng cho tăng trưởng lâu dài.

Bản mềm bài viết (tiếng Anh) được đính kèm dưới đây: