Coronavirus (COVID-19): Phản ứng chính sách đối với doanh nghiệp vừa và nhỏ

01/09/2020    155

Thời gian: 7/2020

Đơn vị thực hiện: Tổ chức Hợp tác và Phát triển Kinh tế (OECD)

Coronavirus (COVID-19): Phản ứng chính sách đối với các doanh nghiệp vừa và nhỏ (DNVVN) thảo luận về ảnh hưởng của đại dịch COVID-19 lên các DNVVN, đưa ra ước tính ban đầu về tác động và trình những phản ứng chính sách nhằm thúc đẩy khả năng phục hồi của DNVVN ở 60 quốc gia.

Đây là bản cập nhật thứ sáu về phản ứng chính sách của DNVVN kể từ đầu tháng 3 năm 2020. So với lần cập nhật trước, các dự báo mới nhất cho thấy tác động ngày càng tiêu cực của đại dịch đối với tăng trưởng GDP toàn cầu. Trong khi các cuộc khảo sát từ tháng 2 cho thấy các DNVVN rất lo lắng về tác động của COVID-19 đối với vị thế và sự tồn tại của mình,  cuộc khảo sát gần đây nhất cho thấy một số cải thiện về niềm tin, có thể liên quan đến các nỗ lực chính sách quan trọng để giải quyết khe hở thanh khoản cho DNVVN và gỡ bỏ lệnh đóng cửa. Trong bối cảnh đó, quan điểm chính sách đang chuyển dần từ các biện pháp hỗ trợ thanh khoản cho sự tồn tại của DNVVN, vốn vẫn là ưu tiên ở hầu hết các quốc gia, sang hỗ trợ phục hồi.

Bản mềm tài liệu (Tiếng Anh) được đính kèm dưới đây: