Báo cáo "Dệt may Việt Nam: Tác động của Covid-19 và xa hơn nữa"

01/07/2020    670

Thời gian: 06/2020

Đơn vị thực hiện: Chương trình Nghiên cứu Chiến lược Mekong - Trung Quốc (MCSS)

Dệt may là một trong những ngành kinh tế quan trọng tại Việt Nam. Với 2,6 triệu lao động, ngành đang giải quyết gần 5% tổng số lao động cả nước và đóng góp 12,4% vào tổng kim ngạch xuất khẩu năm 2019 của Việt Nam. Trong bối cảnh các nền kinh tế ở khắp nơi trên thế giới đang phải đối mặt với nhiều khó khăn và thách thức bởi đại dịch Covid-19, Việt Nam nói chung và ngành dệt may nói riêng cũng không phải một ngoại lệ.

Nhóm tác giả thực hiện Báo cáo nhằm xem xét thực trạng ngành dệt may Việt Nam, tìm ra và chẩn đoán những điểm yếu của ngành, từ đó đánh giá tác động của đại dịch Covid-19 đến kết quả của ngành trong năm 2020 và trong tương lai. Báo cáo rà soát tổng thể nhiều nguồn số liệu để đưa ra đề xuất chính sách cho ngành dệt may Việt Nam trong một khuôn khổ rộng hơn, liên quan đến thể chế và sáng tạo, cơ hội và thách thức mới mà các hiệp định thương mại tự do mang lại đặc biệt liên quan đến chuỗi cung ứng và công nghệ tạo ra cho ngành. 

Hi vọng rằng với báo cáo này, các doanh nghiệp Việt Nam sẽ có một cái nhìn tổng quan về những thách thức của ngành dệt may tại thời điểm hiện tại, đồng thời có những chính sách phù hợp hơn trong tương lai để khắc phục khó khăn, phát triển thế mạnh cũng như tận dụng tối đa các hiệp định thương mại tự do để phát triển bền vững ngành công nghiệp chủ chốt này.

Bản mềm báo cáo được đính kèm dưới đây