Báo cáo tham luận về Quản lý, truy xuất nguồn gốc lâm sản

06/05/2019    502

Đơn vị thực hiện Cục Kiểm lâm - Tổng cục Lâm nghiệp

Trong khuôn khổ Diễn đàn ngành công nghiệp chế biến, xuất khẩu gỗ, lâm sản năm 2018 - Thành công, bài học kinh nghiệm; giải pháp bứt phá năm 2019.

Mô tả:

Ngày 16/11/2018, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành Thông tư số 27/2018/TT-BNNPTNT Quy định về quản lý, truy xuất nguồn gốc lâm sản(sau đây viết tắt là Thông tư 27). Thông tư 27 có phạm vi điều chỉnh rộng, liên quan đến các hoạt động trong lĩnh vực lâm nghiệp.

Tham luận được đính kèm dưới đây.